Підсумки голосування на загальних зборах

До відома акціонерів

Публічного акціонерного товариства «Науково-виробниче підприємство «Радій»

        ПАТ «НВП «Радій» повідомляє про підсумки голосування по питанням порядку денного на річних загальних зборах акціонерів, які відбулися 21 квітня 2016 року.  

        Голосування по першому питанню порядку денного: «Прийняття рішень з питань порядку проведення загальних зборів»

«ЗА» - 100 % голосів акціонерів - власників голосуючих акцій, що зареєструвалися для участі у річних загальних зборах акціонерів.

Прийняте рішення: «Порядок розгляду питань порядку денного та регламент затвердити.»

Голосування з другого питання порядку денного: «Звіт дирекції про діяльність Товариства за 2015 рік та основні напрямки роботи на 2016 рік. Прийняття рішення за наслідками розгляду звіту»

«ЗА» - 100 % голосів акціонерів - власників голосуючих акцій, що зареєструвалися для участі у річних загальних зборах акціонерів.

      Прийняте рішення: «Звіт дирекції Товариства про господарську діяльність за 2015 рік затвердити.

Основні напрямки роботи Товариства на 2016 рік затвердити.»

        Голосування з третього питання порядку денного: «Звіт наглядової ради за 2015 рік та прийняття рішення за наслідками розгляду звіту»

«ЗА» - 100 % голосів акціонерів - власників голосуючих акцій, що зареєструвалися для участі у річних загальних зборах акціонерів.

Прийняте рішення: «Звіт наглядової ради про роботу за 2015 рік затвердити.»

Голосування з четвертого питання порядку денного: «Звіт та висновки ревізійної комісії за 2015 рік. Прийняття рішення за наслідками розгляду звіту та затвердження висновків»

«ЗА» - 100 % голосів акціонерів - власників голосуючих акцій, що зареєструвалися для участі у річних загальних зборах акціонерів.

Прийняте рішення: «Звіт ревізійної комісії  про роботу за 2015 рік затвердити. Висновки ревізійної комісії  по річному звіту та балансу  Товариства за 2015 рік затвердити.»

Голосування з п’ятого питання порядку денного: «Затвердження річного звіту Товариства за 2015рік»

«ЗА» - 100 % голосів акціонерів - власників голосуючих акцій, що зареєструвалися для участі у річних загальних зборах акціонерів.

Прийняте рішення: «Річний звіт Товариства за 2015 рік затвердити. Показники фінансової звітності Товариства за 2015 рік затвердити».

Голосування з шостого питання порядку денного: «Розподіл прибутку та збитків Товариства за підсумками роботи у 2015 році»

«ЗА» - 99,98 % голосів акціонерів - власників голосуючих акцій, що зареєструвалися для участі у річних загальних зборах акціонерів.

«ПРОТИ» - 0,02 % голосів акціонерів - власників голосуючих акцій, що зареєструвалися для участі у річних загальних зборах акціонерів.

Прийняте рішення: «Прибуток від господарської діяльності Товариства за 2015 рік в сумі 3325390 грн. направити на розвиток виробничої діяльності. Дивіденди за 2015 рік не нараховувати та не виплачувати.»

Голосування з сьомого питання порядку денного: «Попереднє ухвалення значних правочинів, які можуть вчинятися Товариством протягом не більш як одного року з дати прийняття такого рішення»

«ЗА» - 100 % голосів акціонерів - власників голосуючих акцій, що зареєструвалися для участі у річних загальних зборах акціонерів.

Прийняте рішення: «Затвердити рішення про  попереднє  схвалення значних правочинів, які можуть вчиняться Публічним акціонерним товариством «Науково-виробниче підприємство «Радій» протягом  не більше як одного року (з моменту прийняття даного рішення загальними зборами акціонерів від 21.04.2016 року), а саме: договори купівлі-продажу, поставки, найму (оренди), суборенди, підряду, субпідряду, застави, про надання послуг, доручення, комісії, позики, позички, зберігання, страхування, банківського вкладу, банківського рахунку, ренти, розпорядження майновими правами  інтелектуальної власності, спільної діяльності, виконання науково-дослідних та конструкторських робіт, ліцензійні договори. Гранична вартість кожного такого правочину не повинна перевищувати  сто п’ятдесят  мільйонів євро за курсом міжбанківських торгів на дату, яка передує дню укладання правочину.

Уповноважити наглядову раду протягом одного року з моменту прийняття даного рішення загальними зборами акціонерів від 21.04.2016 року, приймати усі рішення щодо укладення вище зазначених значних правочинів».

Голосування з восьмого питання порядку денного: «Внесення змін до Статуту Товариства»

«ЗА» - 100 % голосів акціонерів - власників голосуючих акцій, що зареєструвалися для участі у річних загальних зборах акціонерів.

Прийняте рішення: «Затвердити та внести зміни  до Статуту  Товариства  шляхом   викладення  Статуту в новій редакції.

Уповноважити голову загальних зборів – акціонера Товариства Заніздру В.В. та секретаря загальних зборів – уповноважену особу акціонера Товариства Замедянську Н.М. на  підписання змін до Статуту.

Доручити  генеральному директору Сіорі О.А. здійснити дії по державній реєстрації змін до Статуту».

Голосування з дев’ятого питання порядку денного: «Внесення змін до внутрішніх положень Товариства про загальні збори, наглядову раду, виконавчий орган та лічильну комісію»

«ЗА» - 100 % голосів акціонерів - власників голосуючих акцій, що зареєструвалися для участі у річних загальних зборах акціонерів.

Прийняте рішення: «Затвердити та внести зміни до внутрішніх положень Товариства, а саме: Положення про загальні збори акціонерів Публічного акціонерного товариства «Науково-виробниче підприємство «Радій», Положення про виконавчий орган Публічного акціонерного товариства «Науково-виробниче підприємство «Радій», Положення про наглядову раду Публічного акціонерного товариства «Науково-виробниче підприємство «Радій», Положення про лічильну комісію Публічного акціонерного товариства «Науково-виробниче підприємство «Радій».

Зміни до зазначених положень внести шляхом викладення цих положень в новій редакції.»

Свяжитесь с нами

Служба проектной поддержки
T: +38 (0522) 37-33-28
F: +38 (0522) 37-33-28
Приемная (для связи по общим вопросам)
T: +38 (0522) 37-30-20
E: Этот адрес электронной почты защищён от спам-ботов. У вас должен быть включен JavaScript для просмотра.

ПАО «НПП «Радий»

Является новатором в области разработки и установки информационно-управляющих систем на базе FPGA для АЭС и исследовательских реакторов.

Купить светильник

Рассылка новостей

Хотите получать новости о деятельности ПАО «НПП «Радий», загрузите нашу рассылку здесь или зарегистрируйтесь, чтобы Вас добавили в наш список рассылки.

Подписка на рассылку новостей